RE-You Projesi Nedir?

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda büyük potansiyele sahip olan Güney Marmara Bölgesi’nin bu alanda dünyanın önde gelen eğitim ve kariyer merkezlerinden biri haline gelmesini amaçlayan RE-You Projesi; kapasite geliştirme, eğitim ve istihdam çerçevesinde yapılacak çalışmaları kapsıyor.

RE-You Projesi, yenilenebilir enerji alanında kariyer yapmak isteyen gençleri, yatırımcılar ve iş verenleri, sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası platformları, üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşlarını etki alanı içine alıp bir araya getiriyor.

Projenin başlıca hedefleri arasında teknik bölümlerden mezun 18-29 yaş arasındaki 480 gence yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilmeleri için gerekli niteliklerin kazandırılması yer alıyor.

Gelecek, Gençlik Enerjisi’yle Şekillenecek

Projeden Haberler

Yenilenebilir Enerji ve İstihdam Alanından Haberler

Neden Güney Marmara Bölgesi?

Rüzgar Enerjisi

Güney Marmara Bölgesi, toplam kurulu gücün %21,18’i olan 1.971,37 MWh kurulu güç ile Türkiye rüzgar enerjisi üretiminde lider konumda bulunuyor.

Güneş Enerjisi

Güney Marmara Bölgesi yıllık ortalama 2.640 saat güneş ışığı alıyor.

Biyogaz Enerjisi

Türk-Alman Biyogaz Projesi’nin nihai raporuna göre, yaygın enerji santralleri ve hayvancılık sektörü sayesinde Güney Marmara Bölgesi’nin Türkiye’deki biyogaz enerjisi üretiminde önemli bir aktör olması bekleniyor.

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Stratejisi

• Ülkemiz elektrik ihtiyacının %18,2’sini yenilebilir enerji kaynaklarından karşılıyor.

• Ulusal Yenilenebilir Enerji Stratejisi’ne göre Türkiye, 2023 yılına kadar toplam elektrik ihtiyacının %30’unu yenilenebilir enerjilerden karşılamayı planlıyor.

Güney Marmara Bölgesi’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

• Güney Marmara Bölgesi Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretim potansiyeli en yüksek bölgesi.

• Bölge rüzgâr, fotovoltaik ve biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin.