RE-You Projesi kapsamında düzenlenen 1. Fotovoltaik Enerji Sistemleri Müfredat Geliştirme Çalıştayı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Abdullah Güç’ün katılımlarıyla 3 Mart 2022 Perşembe günü Balıkesir’de gerçekleştirildi.

Çalıştay, RE-You Projesi’nin tanıtımı ve Prof. Dr. Sayın Bülent Yeşilata’nın solar fotovoltaik (PV) enerji sistemine yönelik müfredat geliştirilmesi için metodolojiler, kavramlar ve içerikler konulu sunumuyla başladı.

“Mühendislerin, teknisyenlerin ve yatırımcıların PV enerji santrallerindeki önemli bilgi eksiklikleri nelerdir?”, “mühendisler için solar PV müfredat içeriğinin hazırlanması”, “teknisyenler için solar PV müfredat içeriğinin hazırlanması” ve “müfredattaki benzerlik ve farklılıkların gerekçelendirilmesi – her hedef grup için ayrıntılı bir ders listesinin başlıklar halinde hazırlanması” konularının tartışıldığı çalıştayda, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, TEDAŞ, Enerjisa, GENSED, GÜNDER ve GÜNAM temsilcileri yer aldı.