Türkiye’nin 2022 elektrik üretim kapasitesi artışında rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere temiz enerji kaynaklarının rolü büyük olacak. 

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün bu yıl sonu itibarıyla 100 bin 607 megavata, 2022 sonunda ise 102 bin 423 megavata ulaşması bekleniyor. 

Yıl sonunda 31 bin 688 megavata ulaşacağı öngörülen hidroelektrik kapasitesinin, gelecek yıl 32 bin 228 megavata yükselmesi tahmin ediliyor. Halihazırda 10 bin 167 megavat seviyesinde bulunan rüzgar enerjisi kurulu gücünün de 2022’de 10 bin 900 megavata çıkması hesaplanıyor. 

Güneş enerjisinde ise kurulu gücün bu yıl sonu itibarıyla 7 bin 750 megavata, 2022’de sonunda ise 8 bin 750 megavata ulaşması planlanıyor. 

Jeotermal, biyokütle ve atık ısı kurulu gücünün yıl sonunda 3 bin 435 megavata, gelecek yıl sonunda ise 3 bin 536 megavata yükseleceği öngörülüyor. 

Böylece, Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde büyümeye yönelik planlamada güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları ön planda yer alıyor.

https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/2022de-temiz-enerji-on-plana-cikacak-621219.html