RE-You Projesi aylık yönetim toplantısı, Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, GIZ ve konsorsiyum temsilcileri ile RE-You Projesi teknik uzmanlarının katılımıyla
çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Projenin mevcut durumu hakkında bilgilendirme yapılarak, gelecek dönem faaliyetlerine ilişkin görüşler paylaşıldı.

Toplantıda Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sayın Süreyya ERKAN, genç istihdamı ile ulusal ve bölgesel düzeyde mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, Güney Marmara Bölgesi özelinde yenilenebilir enerji ve istihdam ilişkisine değindi.