RE-You Projesi kapsamında 20 Temmuz 2023 tarihinde Balıkesir Ayvalık’ta “Bölgesel Konferans” düzenlendi. Uzmanlar tarafından yenilenebilir enerji yatırımlarının sosyal etkileri ile yenilenebilir enerji yatırımları ve istihdam arasındaki ilişki ele alındı.

Konferansta gerçekleşen “Türkiye’de Güneş, Rüzgâr ve Biyogaz
Sektörlerinin Gelişimi” başlıklı panele sektör ve profesyonel meslek kuruluşlarından temsilciler katıldı.