Proje kapsamında özel sektör, kamu, insan kaynakları profesyonelleri ve akademi iş birliğinde hazırlanan hazırlanan “Yenilenebilir Enerji İstihdam Analizi Raporunun bulguları 20 Eylül 2023 tarihinde Balıkesir Bandırma’da paylaşıldı. “Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam: Gelecek için Doğru Beceriler Konferansında” enerji sektörünün üst düzey temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve yenilenebilir enerji eğitimi alan 200 RE-You öğrencisi bir araya geldi. 

 

Konferansta ayrıca küresel ve ulusal düzeyde yenilenebilir enerji piyasasındaki trendler, istihdamın yapısı ve beceriler, arz ve talep boyutundaki dinamikler, uzmanlarımız tarafından aktarıldı. 

 

Panelde ise yenilenebilir enerji sektöründe istihdam ve beceri süreçleri ele alındı ve sektörde ihtiyaç duyulan beceriler, bu becerilerin nasıl kazandırılacağı, yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının sağlanması gibi konular ele alındı.