RE-You Projesi kapsamında düzenlenen Danimarka- Almanya Çalışma Ziyaretleri’nde heyetimiz Hamburg’da bulunan Rüzgar Enerjisi Fuarı’ndaydı (Wind Energy Hamburg). Fuarın son gününde gerçekleştirilen “10 GW kurulu güce sahip yüzer rüzgar santralları oluşturma önündeki başlıca zorluklar” başlıklı oturumda, 2030 yılına kadar 10 GW kurulu güç hedefine ulaşmak için karşı karşıya olunan temel zorluklar tartışıldı.

Panelin devamında ise “Madalyonun iki yüzü: deniz üstü rüzgar enerjisi ve yenilenebilir hidrojen” başlıklı panelde, deniz üstü rüzgar enerjisi alanında mevcut kapasite ve güncel tartışmalar, yatırım projeksiyonları ve özellikle Kuzey Denizi’nde planlanan yatırımlar üzerinde duruldu.