14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı Dünya’da ve Türkiye’de enerji üretimine ilişkin çok çeşitli konuların tartışılacağı bir platform. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşecek olan EIF 2021’in amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmak
Kongrenin odak konuları arasında; YETA modeli ve yenilenebilir enerji yatırımları, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütleden enerji üretimi ve enerji teknolojilerinde yerlileşme bulunuyor.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://www.enerjikongresi.com/?gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods4SfYXjxfR_wzeRNBDrVUZbY3qZSYtBPA69mcQbuWlpCLZMOhlvU1xoCAZIQAvD_BwE adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.