Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen RE-You Projesi kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile 08/07/2021 tarihinde “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü”nü imzaladı. Bu protokolü takiben “15UY0207-4 Biyogaz Tesis Personeli (Seviye 4) ve 15UY0207-5 Biyogaz Tesis Personeli (Seviye 5)” Taslak Ulusal Yeterlilik (UY) dokümanları hazırlandı.Hazırlanan UY dokümanlarının kalite ve kabul edilebilirliğinin yüksek olması için kurumlarca değerlendirilip görüş ve önerilerin alınması önemlidir. Bu doğrultuda dokümanları inceleyerek görüş ve önerilerinizi bildirmek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://enerji.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/biyogaz-tesis-personeli-seviye-4-ve-5-ulusal-yeter-r4.html  adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.