logo

Category News

Türkiye’nin mevcut elektrik kurulu gücü 100 bin megavatı geçerken, güneş enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 8’e ulaştı.

Türkiye’nin güneş enerjisindeki 8 bin megavatı aşan kapasitesi 78 ilindeki santrallerden oluşurken, bu kapasitenin en yükseğini bulunduran Konya “güneşin başkenti” olarak öne çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan verilere göre, Türkiye’nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 100 bin 334 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 8 bin 29 megavata ulaştı.

Güneş enerjisinde 2014’te 40 megavat olan kurulu güç, yaklaşık 8 yılda 8 bin megavatı geçerek bu alanda bir eşik de aşılmış oldu. Güneş enerjisinin Türkiye’nin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 8’e ulaştı.

GES’ler 78 ile yayıldı

Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü “dağıtık” yapısıyla öne çıkarken, Türkiye’nin 78 ilinde irili ufaklı güneş enerjisi santralleri bulunuyor.

Konya, 1167,50 megavatla güneş enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip il. Bunu, 415,8 megavatı bulan kapasitesiyle Ankara, 383,5 megavatla Şanlıurfa, 346,5 megavatla Kayseri ve 306,9 megavatla İzmir takip ediyor.

Kahramanmaraş 264,7 megavat, Gaziantep 260,8 megavat, Afyonkarahisar 252,3 megavat, Antalya 241,7 megavat ve Manisa 234,8 megavatla güneş enerjisinde kurulu gücü en yüksek ilk 10 şehir arasında yer alıyor.

Mersin 217,5 megavat kurulu güçle bu illeri izlerken, Türkiye’nin 20 ilinde 100-200 megavat, 9 ilinde de 50-100 megavat arasında güneş enerjisi kapasitesi bulunuyor.

Güneş enerjisinde 18 şehirdeki kapasiteler 10-50 megavat arasında değişirken, 20 şehirde 10 megavat ve altında güneş enerjisi kurulu gücü mevcut.

Rize, Hakkari ve Artvin ise Türkiye’de güneş enerjisi kapasitesinin bulunmadığı üç il olarak öne çıkıyor.  

 

 

 

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turkiye-ges-kapasitesinde-emin-adimlarla-buyuyor-671832.htmlhttps://temizenerji.org/2022/03/25/ruzgar-endustrisi-2021de-992-gwlik-rekor-seviyeye-ulasti/#:~:text=BloombergNEF’in%20raporuna%20g%C3%B6re%2C%20r%C3%BCzg%C3%A2r,ilaveleri%20y%C4%B1ll%C4%B1k%20y%C3%BCzde%20161%20artt%C4%B1 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Read More

Yenilenebilir Gençlik Enerji Projesi (RE-You) Açılış Konferansı, 19 Ocak 2022 tarihinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Güney Marmara Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde gerçekleşen konferans önemli isimleri bir araya getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin ÖZ konferansa çevrimiçi olarak katılım sağladı.

You Projesi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülmektedir. AB ve Türkiye’nin aynı değerleri, aynı anlayışı paylaştığını belirten Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı, Birinci Müsteşar Sayın Angel GUTIERREZ HIDALGO açılış konferansına katılarak “yenilenebilir enerji alanı olmazsa olmazımız ve bu da yeni istihdam alanlarının ortaya çıkması demektir. Bu doğrultuda öğrenme kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyoruz” diyerek eğitim ve istihdam alanlarını işaret etti. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak gelecek için yürütülen yüzlerce projeyle eğitim ve istihdam alanında sürekli gelişim sağlamaya devam ediyor.

BALIKESİR VALİSİ HASAN ŞILDAK TEŞRİFLERİYLE KONFERANSI ONURLANDIRDI.

Balıkesir Valisi Hasan ŞILDAK, Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Açılış Konferansına teşrif etti.

Sayın Vali “Tükenmekte olan yeraltı kaynaklarının alternatiflerini üretmek üzere insanoğlu yoğun bir çaba sergiliyor. Hükümetimizin, kalkınma ajansları ve üniversitelerin desteği ile ülkemizde yenilenebilir enerji sektöründe ciddi hamleler yapıldığını görmekteyiz. Sanayi alanındaki atılımların bu konuda yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun gerçekleşebilmesi için de hep birlikte çalışılması gerekiyor” diyerek bölgenin kurum ve kuruluşlarına, enerji sektörü temsilcilerine seslendi.

Yerel yönetimler yeşil mutabakatın başlıca uygulayıcılarından olan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji adaptasyonunun kurumları arasında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi RE-You Projesi paydaşlarından. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel YILMAZ, konferans öncesi basın kahvaltısına katıldı. Basınla bir araya gelen sayın YILMAZ, RE-You Projesine çok önem verdiklerini, çok güzel bir iş yapılacağını belirtti. Evirilmeyen devrilir diyen YILMAZ, iklim değişikliğinin ve enerji ihtiyacının bir gerçek olduğuna, bu enerji ihtiyacının karşılanması için yenilenebilir enerjinin önemine değindi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN, mesleki gelişmeleri aktardı. RE-You Projesi ile meslek standartları ve yeterliliklerin güncellenerek sektöre nitelikli iş gücü kazandırılacağının altını çizdi.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut KILIÇ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin KANTEN RE-You Projesi faydalanıcıları olarak konferansta üniversiteleri temsil etti. Sayın KANTEN, Yenilenebilir enerji alanında istihdam sağlamayı hedeflerini belirtti.

Hedef, Dünya Markası Olmak!

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Güney Marmara bölgesini yenilenebilir enerjide bir dünya markası haline  getirmeyi hedefliyor.  Bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak, paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemek misyonuyla harekete geçen Güney Marmara Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesini yürütüyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Güney Marmara Bölgesi için hedefleri olduğunu, bölgenin potansiyelinin mesleki kariyer merkezi olması anlamında, sanayi yatırımları anlamında bir cazibe merkezine dönüştürülmesini amaçladıklarını belirtti.

Rüzgar, Güneş, Deniz üstü, Biyogaz Bir Arada

Açılıştan sonra “Yenilenebilir Enerji Sektörünün Dünü Bugünü Geleceği Paneli” yapıldı. Burak Törün’ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşmacılar, Törün’ün soruları cevapladı. Hem Güney Marmara’nın enerji potansiyelinde yükselen bir değer olması hem de Türkiye’nin enerji alanındaki gelişmeleri sektör temsilcileri tarafından paylaşıldı.

Yenilenebilir Enerji Sektörünün Dünü Bugünü Geleceği Paneli ’ne Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nden Sn. Tuna Güven, Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Derneği’nden Sn. Murat Durak, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nden Sn. Alper Kalaycı, Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneği’nden Sn. Altan Denizsel, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nden Sn. Altuğ Karakaş sektörü, teknolojiyi, enerjiyi, istihdamı konuştu.

Panelden sonra konferans, “Yeşil İşler ve İstihdam Potansiyeli Açık Oturumu” ile devam etti. RE-You Projesi Koordinatörü Osman Erol İNCE, proje hakkında gelişmeleri aktardı. Katılımcı sorularına iş dünyası temsilcileriyle birlikte cevap verdi.

Read More

RE-You projesi kapsamında düzenlenen Katılımcı Seçim Kriteri Çalıştayı, 3. Yönlendirme Komitesi Toplantısı ve Farkındalık Arttırma Toplantısı, 22-23 Mart tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleşti.

Katılımcı Seçim Kriteri Çalıştayı, Prof. Ioannis Rampias’ın açılış konuşması ile başladı. Çalıştay, seçim kriterlerinin belirlenmesinde kullanılan metodoloji, kavramlar ve içeriklerin tartışıldığı bölüm ile devam etti. 

Hedef grupların belirlenmesi ve seçilmesi için oluşturulacak kriterlerin ayrıntılı bir biçimde ele alındığı çalıştaya Çanakkale Onsekiz Mart Ünivesitesi, Balıkesir Üniversitesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sivil Toplum Örgütleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından temsilciler ve özel sektör temsilcileri katıldı.
RE-You Projesi Üçüncü Yönlendirme Komitesi Toplantısı, Sözleşme Makamı, Operasyon Faydalanıcısı ve paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla 22 Mart 2022’de Çanakkale’de gerçekleştirildi. Toplantıda AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sn. Süreyya Erkan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Abdullah Güç de birer konuşma yaptı. Teknik Destek ekibi tarafından projedeki ilerlemenin ilgili taraflarla paylaşıldığı toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Pelin Kanten ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Sn. Mustafa Balcı da katılarak birer konuşma yaptı.

Proje uzmanlarının Dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerjinin durumu, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın önemi ve bunun ortaya çıkardığı istihdam potansiyeline ilişkin sunumları ile başlayan Farkındalık Artırma Toplantısı, sektör temsilcilerinin katkılarıyla devam etti.

Farkındalık Artırma Toplantısı’nda ayrıca, RE-You Projesi kapsamında hazırlıkları devam eden Güney Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analizi Raporu hazırlıkları, kullanılacak metodoloji, veri kaynakları, araştırma yöntemleri ve sonraki adımlar katılımcılarla paylaşıldı. Bu toplantıda aynı zamanda, sektör ve kurum temsilcilerinin hazırlanacak raporla ilgili beklentileri de alındı.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Hakan Şener Akata ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan Osman Erol İnce, Türkiye’de yenilenebilir enerji ve istihdam politikaları üzerine birer konuşma yaptı.

Read More

RE-You Projesi kapsamında düzenlenen 1. Fotovoltaik Enerji Sistemleri Müfredat Geliştirme Çalıştayı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Abdullah Güç’ün katılımlarıyla 3 Mart 2022 Perşembe günü Balıkesir’de gerçekleştirildi.

Çalıştay, RE-You Projesi’nin tanıtımı ve Prof. Dr. Sayın Bülent Yeşilata’nın solar fotovoltaik (PV) enerji sistemine yönelik müfredat geliştirilmesi için metodolojiler, kavramlar ve içerikler konulu sunumuyla başladı.

“Mühendislerin, teknisyenlerin ve yatırımcıların PV enerji santrallerindeki önemli bilgi eksiklikleri nelerdir?”, “mühendisler için solar PV müfredat içeriğinin hazırlanması”, “teknisyenler için solar PV müfredat içeriğinin hazırlanması” ve “müfredattaki benzerlik ve farklılıkların gerekçelendirilmesi – her hedef grup için ayrıntılı bir ders listesinin başlıklar halinde hazırlanması” konularının tartışıldığı çalıştayda, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, TEDAŞ, Enerjisa, GENSED, GÜNDER ve GÜNAM temsilcileri yer aldı.

Read More

BloombergNEF’in raporuna göre, rüzgâr türbinlerinin küresel olarak devreye alınması 2021’de 99.2 GW’a ulaştı. Açık deniz rüzgâr ilaveleri yıllık yüzde 161 arttı.

BloombergNEF tarafından hazırlanan 2021 Küresel Rüzgâr Türbini Pazar Payları raporuna göre, rüzgâr endüstrisi 2021’de devreye alınan kapasite için yeni bir rekor daha kırdı ve toplam ilaveler iki yıl üst üste 100 GW’ın biraz altına düştü.

Rapor, geliştiricilerin 2021’de küresel olarak 99.2 GW’lık rüzgâr türbinlerini çevrimiçi hale getirdiğini ve önceki yıl devreye alınan 98.5 GW’ı geride bıraktığını ortaya koyuyor. Çoğunluğu karada olmak üzere (yüzde 83), yeni açık deniz türbini ilaveleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 161’lik artış göstererek 16,8 GW’a yükseldi.

Vestas, dünya çapında 15.2 GW ekleyerek sıralamadaki en üst sırada görülürken, 12 GW ile Goldwind ikinci ve Siemens Gamesa da üçüncü sırada yer aldı.

BNEF, geçen yıl Çin’de devreye alınan 55,8 GW’lık yeni rüzgâr kapasitesi belirledi. Küresel Emtia enflasyonuna ve tedarik zinciri kaosuna rağmen, Çin’deki yıllık kurulumlar, 2020’de belirlenen rekordan sadece 2 GW geriydi. Çin’in açık deniz rüzgâr planları, geliştiricilerin yıllık üç kat artışla (yüzde 251) 14,2 GW açık deniz rüzgâr türbini kurmasını sağladı.

BNEF Rüzgâr Araştırmaları Başkanı Oliver Metcalfe, “Sektör, sübvansiyonlar söz konusu olduğunda neler yapabileceğini bir kez daha gösterdiğinden, Çin açık deniz rüzgâr pazarına hakim oldu” dedi. Metcalfe, açıklamasına şöyle devam etti: “2022’de Çin’de açık deniz kurulumları düşerken, diğer pazarlar boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. Birleşik Krallık, bu yıl ilk kez 3 GW’tan fazla açık deniz rüzgârı eklerken, yeni pazar Tayvan’da da faaliyetler artacak.”

Rapora göre, ABD, 2021’de 13 GW ekleyerek yeni rüzgâr yapımı için ikinci en büyük pazar olmaya devam ediyor. Çin ile birlikte, geçen yıl yeni küresel rüzgâr kapasitesinin üçte ikisini oluşturdu. Vietnam, ilk kez ilk üç küresel rüzgâr pazarına girerek, 3,6 GW’lık kara ve kıyıya yakın rüzgâr santrallerini çevrimiçi hale getirdi.

BloombergNEF Kıdemli Analisti ve raporun başyazarı Isabelle Edwards, “Rüzgâr inşasında yeni bir dönem gerçekten başlıyor. 100 GW’a yakın ikinci bir yıl, endüstri için yeni bir statükoyu temsil ediyor” dedi. Hükümetlerin rüzgârı daha fazla inşa etmeyi hedefleyen net sıfır hedefleri kapsamında rüzgâr endüstrisinin sürdürülebilir büyüme sağlayabileceğinin kanıtladığını ifade eden Edwards şu açıklamayı yaptı:  “Politika, küresel rüzgâr pazarını yönlendirmede önemli bir rol oynamaya devam ediyor, çünkü geliştiriciler hala teklif edildikleri yerde tarife garantisi peşinde koşuyor. 2020’de Çin ve ABD’de karada bir rüzgâr patlaması gördük, geçen yıl ise odak Çin’in açık deniz pazarına ve Vietnam’a kaydı.”

 

 

 

 

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://temizenerji.org/2022/03/25/ruzgar-endustrisi-2021de-992-gwlik-rekor-seviyeye-ulasti/#:~:text=BloombergNEF’in%20raporuna%20g%C3%B6re%2C%20r%C3%BCzg%C3%A2r,ilaveleri%20y%C4%B1ll%C4%B1k%20y%C3%BCzde%20161%20artt%C4%B1 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Read More

Avrasya Tüneli Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, “Gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bilinciyle işletme aşamamızda da doğaya, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz” dedi.

İSTANBUL (AA) – Avrasya Tüneli, 2021 yılında tünel operasyonlarının tamamında tükettiği elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da iki kıta arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 5’inci işletme yılında İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatırken; ekonomik tasarrufların yanı sıra, çevre kirliliğinin azaltılmasına ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine de katkı sağlamaya devam ediyor.

Avrasya Tüneli, 2021 yılındaki elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası ile elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izinin azaltılmasına destek oluyor. Avrasya Tüneli, sıfır karbonlu yeşil elektrik sertifikasını, Borusan Grup şirketlerinden Borusan EnBW Enerji’den temin etti.

Yapım dönemi ve işletmeye alındığı 2016 yılından bu yana çevresel sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu konularında birçok yenilikçi çalışmayı hayata geçiren Avrasya Tüneli’nin işletme binası da enerji tasarrufu, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak LEED Gold Sertifikalı yeşil bina olarak tasarlandı.

– ‘Avrasya Tüneli’nin tüm çalışmalarında sürdürülebilirliği ilk sırada tutuyoruz’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrasya Tüneli Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener, Avrasya Tüneli Projesi’nin tasarımından inşaatına ve işletmesine kadar her aşamada çevresel ve sosyal etkiler gözetilerek titizlikle planlandığını belirtti. Gücüyener, ‘Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunun bilinciyle işletme aşamamızda da doğaya, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Borusan EnBW Enerji ile yaptığımız bu iş birliği, sürdürülebilirlik konusunda önemli bir adım daha atmamızı sağladı. Avrasya Tüneli’nin değerlerinden biri olan çevresel sürdürülebilirliği ajandamızın en önemli gündem maddesi olarak tutmaya devam edeceğiz.’ ifadelerini kullandı.

– ‘Sürdürülebilir bir dünya hedefliyoruz’

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı da ‘Borusan EnBW Enerji, tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 720 megavatlık toplam kurulu gücü ile Türkiye’nin ve dünyanın sürdürülebilirliğine doğrudan katkıda bulunuyor. Rüzgar enerjisi kurulu gücünde Türkiye’de lideriz. Yenilenebilir enerji gücümüzü, daha sürdürülebilir bir dünyayı hedefleyen tüm iş ortaklarımızla paylaşıyoruz. Yeni nesillerimize daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla adım atan Avrasya Tüneli ile böyle bir iş birliği yapmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımız ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı bir şekilde devam edecek.’ açıklamasında bulundu.

 

 

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/sanayi/avrasya-tuneli-yenilenebilir-enerjiyi-destekliyor/671416https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/sanayi/avrasya-tuneli-yenilenebilir-enerjiyi-destekliyor/671416 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Read More

İstanbul’da 4 gün boyunca süren ZeroBuild Summit’22’nin kapanışında Sıfır Enerji Binalara dönüşümün aciliyetinin vurgulandığı deklarasyon imzalandı. “Sıfır Enerji Binalar ile Geleceği İnşa Et” başlıklı deklarasyonu imzalayan 11 sivil toplum kuruluşunun başkan ve temsilcileri; sektör paydaşlarını da bu deklarasyona imza atarak, dönüşümün gerçekleşmesine destek vermeye çağırdı.

Avrupa Birliği’nde zorunlu hale getirilen Sıfır Enerji Binalara dönüşüm konusunda Türkiye’de farkındalığı artırmak için bu yıl üçüncüsü düzenlenen ZeroBuild Summit’22- Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi’nin kapanış oturumunda sektör temsilcileri ortak bir deklarasyona imza attı.

Sıfır Enerji Binalara dönüşümün aciliyetinin vurgulandığı “Sıfır Enerji Binalar ile Geleceği İnşa Et” deklarasyonunu; AGİD, CEPHEDER, EYODER, MÜKAD, OMİD, PÜKAB, SEPEV, SOLARBABA, TEMEV, TÜRKONFED, VERİMDER’in başkan ve temsilcileri imzaladı.

Zirvenin web sitesinde de imzaya açılan deklarasyonda; Türkiye’nin Sıfır Karbon Binalar İçin Yol Haritası’nın çıkarılması, Sıfır Enerji Binaları yaygınlaştırmak üzere teşvik planları geliştirilmesi gibi talepler dile getirilirken, bu alanda faaliyet gösteren sektörlerin de çalışmalarını gözden geçirmeleri ve iyileştirme yapmaları öneriliyor. Deklarasyona; yapı malzemeleri, yalıtım, havalandırma, ısıtma-soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri ve mimarlık gibi bu alandaki tüm ilgili sektörlerin temsilcilerinin imza vermesi hedefleniyor.

“Sadece merkezi hükümet değil tüm paydaşlar sorumlu”

Zirve’nin kapanışında konuşan ZeroBuild Summit’22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil, deklarasyonun imzacılarının; yeni binaların 2030’a, tüm binaların ise 2053 yılına kadar Net Sıfır Enerji Bina olması için oluşturulacak stratejik plana katkıda bulunmayı benimsediklerini söyledi. Deklarasyonla sadece merkezi yönetimin değil tüm paydaşların üzerine düşen sorumluluğu hatırlatmak istediklerini de vurgulayan Karanfil, deklarasyonun, “2053 Net Sıfır Hedefine” ulaşmada gerekli aksiyonları almak üzere bu alanda çalışan paydaşların benimsedikleri yaklaşımları içerdiğini aktardı.

Dr. Gamze Karanfil, Sıfır Enerji Binalara dönüşüm konusunda merkezi hükümetten beklentilerini ise şöyle özetledi: “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) daha verimli ve kendi enerjisini üreten binaların yaygınlaştırılacağı belirtildi. Deklarasyona imza veren paydaşlar olarak merkezi yönetimden beklentilerimiz; 2053 yılına kadar bina sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik ulusal yol haritalarının geliştirilmesi ve bu konuda yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesidir.”

12 maddelik deklarasyon web sitesinde

www.summit.zerobuild.org/tr adresinde imzaya açılan “Sıfır Enerji Binalar İle Geleceği İnşa Et”  deklarasyonun 12 maddesi şunlardan oluşuyor:

 • “Türkiye’nin Sıfır Karbon Binalar İçin Yol Haritası”nın çıkarılmasına destek olmak.
 • Stratejik eylem planları hazırlamak / hazırlanmasına katkı sunmak.
 • Sıfır Enerji Binaları yaygınlaştırmak üzere teşvik planları geliştirmek.
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2053 Net Sıfır Hedefine yönelik mevzuat çalışmalarına destek olmak.
 • Merkezi ve yerel yönetimlerin hazırlayacağı strateji ve eylem planlarına destek olmak.
 • Sıfır Enerji Binalarla ilgili yeni teknoloji, ürün ve hizmet geliştirmek için başta üniversiteler olmak üzere konunun paydaşlarıyla birlikte AR-GE, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak.
 • Binalarda enerji verimliliği ve emisyonlarla ilgili periyodik çalışmalar/raporlamalar yapmak.
 • Sıfır Enerji Binalar ve binalarda enerji verimliliği ile ilgili farkındalığı artırmak üzere tüketici odaklı eğitimler düzenlemek.
 • Sıfır Enerji Binalar ile ilgili iletişim çalışmaları yapmak.
 • Her kurum ve kuruluşun kendi bünyesindeki binalar için enerji ve CO2 emisyonlarını azaltma hedeflerini belirlemek.
 • Sürdürülebilirlik Faaliyet Raporlarını yıllık olarak yayınlamak.
 • Bina sektöründe Sıfır Enerji Binalar için uluslararası standartlarda malzeme üretimine ve geliştirmesine ağırlık vermek.

 

 

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://temizenerji.org/2022/03/28/sivil-toplum-kuruluslari-sifir-enerji-binalar-ile-gelecegi-insa-et-deklarasyonunu-imzaladi/ adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Read More

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen RE-You Projesi kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile 08/07/2021 tarihinde “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü”nü imzaladı. Bu protokolü takiben “15UY0207-4 Biyogaz Tesis Personeli (Seviye 4) ve 15UY0207-5 Biyogaz Tesis Personeli (Seviye 5)” Taslak Ulusal Yeterlilik (UY) dokümanları hazırlandı.Hazırlanan UY dokümanlarının kalite ve kabul edilebilirliğinin yüksek olması için kurumlarca değerlendirilip görüş ve önerilerin alınması önemlidir. Bu doğrultuda dokümanları inceleyerek görüş ve önerilerinizi bildirmek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://enerji.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/biyogaz-tesis-personeli-seviye-4-ve-5-ulusal-yeter-r4.html  adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Read More

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücünün yaklaşık 8 bin megavata ulaştığını söyledi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde kapasite artışına gidiliyor. Güneş enerjisinde kurulu güç yaklaşık 8 bin megavata ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Tuzla Viaport Marina’da düzenlenen Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı’nda, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide kurulu güç bakımından Avrupa’da 5’inci dünyada 12’inci sırada olduğunu söyledi.

“8 yıl öncesine kadar şebekeye bağlı hiçbir güneş santralimiz yoktu”

Geçen yıl yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin 118 bin 514 gigavat saate ulaştığını aktaran Tancan, şöyle konuştu:

“Sürdürülebilir ve temiz enerji anlayışıyla yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz bugün 53 bin 894 megavata geldi ve toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 54’e ulaştı. Temiz ve tükenmeyen enerji kaynaklarımızın en önemlilerinden biri güneş enerjisi. 8 yıl öncesine kadar şebekeye bağlı hiçbir güneş santralimiz yoktu. Güneş enerjisi kurulumları 2014’te 40,2 megavatla başladı. Son dönemdeki artışlarla 2022 Şubat sonunda güneş enerjisi kurulu gücümüz 7 bin 953 megavata ulaştı.”

Tancan, güneş enerjisi kurulu gücünün Türkiye’nin toplam elektrik gücündeki payının yüzde 8’e yükseldiğini ifade etti.

“Dünyada 16’ncı sıradayız”

Güneş enerjisinin, yenilenebilir enerji kurulu gücü içindeki payının ise yüzde 14,8 olduğunu dile getiren Tancan, “Güneş enerjisi kurulu gücünde Avrupa’da 8, dünyada 16’ncı sıradayız” dedi.

Tancan, güneş enerjisi kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak yarışmaları anımsatarak, “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) GES-4 yarışmaları toplam 1000 megavat bağlantı kapasitesinin tahsisine ve halihazırda YEKA olarak ilan edilmiş olan Niğde-Bor, Hatay Erzin ve Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da 50 ve 100 megavat kapasiteler halinde 15 adet güneş enerjisi santralinin kurulumuna yönelik olarak planlandı. Niğde-Bor YEKA için yapılacak Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 yarışmaları için başvurular 30 Mart’ta alınacak” bilgisini paylaştı.

“Türkiye enerjinin her alanında dışa bağımlılığı minimize etmeye devam ediyor”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da Türkiye’nin özellikle son yıllarda enerjinin dönüşümü ve kaynak çeşitliliği alanlarında atılımlar yaptığını aktardı.

Altunyaldız, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde kapasite artışına giderken, bir yandan da temiz enerji teknolojilerine yönelik sanayi oluşturduğunu belirterek, “Türkiye enerjinin her alanında dışa bağımlılığı minimize etmeye devam ediyor. Her işletmeyi, her haneyi enerji üretim ünitesi haline getirmek için gerekli yasal alt yapıyı kurduk. Tüm sanayi tesislerimiz, tarım tesislerimiz ve hanelerimiz kendi enerji ihtiyaçlarını giderebilecek, ihtiyaç fazlasını ise şebekeye verecek duruma geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/gunes-enerjisinde-kurulu-guc-yaklasik-8-bin-megavata-ulasti-666223.html adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Read More
Türkiye’de dün günlük bazda 828 bin 510 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde ilk üç sırada rüzgar ve hidroelektrik santralleri yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin saat 09.45’teki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 69 megavatsaatle 20.00’de, en düşük tüketim ise 29 bin 253 megavatsaatle 08.00’de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 828 bin 510 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 80 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,5 ile linyit santralleri ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 996 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 566 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/elektrik-uretiminde-yenilenebilir-enerji-ilk-ucte-665467.html adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Read More