logo

Category News

 

Sıfır enerji binalara dönüşümü desteklemek üzere bu yıl ikincisi düzenlenen ZeroBuild Türkiye’21 Sıfır Enerji Binalar Forumu, 35 ülkeden, konularında uzman kamu, özel sektör ve STK temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan 110 katılımcıyla 22-26 Eylül tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleştirildi.
 
Ülke ekonomisi, birey ekonomisi, enerji tasarrufu ve çevre için kaçınılmaz olan sıfır enerji binalara dönüşümün finansmandan iklime, malzemeden sertifika sistemlerine kadar tüm boyutlarıyla ele alındığı forumda, dünya çapında gerçekleştirilmiş uygulamalar paylaşıldı.
 
Yaşanabilir bir dünya için üretilen çözümlerden biri olan ve AB’de 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen ‘Sıfır Enerji Binalar’ın tüm boyutlarıyla ele alındığı ZeroBuild Türkiye’21 Sıfır Enerji Binalar Forumu’nda Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı için belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na referans verilerek dünyada ve Türkiye’de yapılan çalışmalar, hayata geçirilmek üzere olan projeler ve malzeme sektöründeki gelişmeler paylaşıldı. 
Bu haber ve içerik https://www.solar.ist/zerobuild-turkiye21de-bir-araya-gelen-sektor-paydaslari-2022de-zerobuild-summitte-bulusacak/ adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmî görüşünü yansıtmaz.
Read More
1. Rüzgar Enerjisi Müfredat Geliştirme Çalıştayı; müfredat, akreditasyon, eşleştirme, staj ve istihdam çalışmalarının paydaşlarla iş birliği içerisinde, sektörün beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak şekilde geliştirilmesini amaçlayan RE-You Projesi kapsamında, sektör temsilcilerinin katılımıyla çevrim içi olarak 3 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Genel Sekreteri Tuna Güven “Yolumuz uzun ama ekip sağlam, bu noktaya gelmiş olmak çok önemli. Çok kıymetli bir insan kaynağı buluştu, bunlar hayal ettiğimiz konulardı. Adım adım gerçek olmaya başladı. Bu projede oluşturduğumuz müfredattan eğitim alan gençler, sektörde daha nitelikli olarak bizlere dönüş yapacaklar. Bizler de sektörün profesyonelleri olarak uzun yıllar bizim de çorbada tuzumuz oldu diye gururunu yaşayacağız” diyerek, proje dahilinde oluşturulacak müfredatın önemini vurguladı.
Ana başlıkları; operasyonel sektörler ve üreticiler için müfredat içeriğinin hazırlanması, mühendis ve teknisyen müfredatlarındaki benzerlikler ile farklılıklar olarak belirlenen çalıştayda metodolojiler ve kavramlar da ele alındı.
Çalıştaya Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi temsilcilerinin yanı sıra AKFEN Yenilenebilir Enerji, ENSİA, Enercon, Genba, Vega Enerji, Ülke Enerji, Borusan EnbW Enerji, TÜREB, Vestas, Nordex, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Enerjisa, Xgen Enerji, TWRE, Polat Enerji ve TRIO Composites temsilcileri katılım sağladı.
Read More
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) tarafından, Güneş Isıl Sistem Personeli (Seviye 4, 5), Fotovoltaik Güç Sistemi Personeli (Seviye 4, 5) Ulusal Meslek Standartları ve bu meslek standartlarını kaynak alan ulusal yeterlilikler güncellenerek ilgili kurum ve kuruluşlara görüşe gönderildi.
Söz konusu güncellenmiş ulusal meslek standartları ve yeterlilikler için görüş alma süreci 10.10.2021 tarihinde tamamlanacak.
Gelen görüşler doğrultusunda güncellenmiş 4 adet Ulusal Meslek Standardı ve 4 adet Ulusal Yeterlilik gözden geçirildikten sonra MYK Sektör Komitesi’nin görüşüne sunulacak.
Bu haber ve içerik  https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/34-meslek-standartlar-dairesi-bakanl/4303-enerji-sektoeruende-4-adet-ulusal-meslek-standard-ve-4-adet-ulusal-yeterlilik-guencellendi  adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmî görüşünü yansıtmaz.
Read More
AB Sürdürülebilir Enerji Haftası, “2030’a Doğru: Avrupa Enerji Sistemini Yeniden Şekillendirmek” teması ile 25 – 29 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. İlki, 2006 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan söz konusu etkinlik 2021 yılına kadar Avrupa KOBİ Yürütme Ajansı (EASME) tarafından yürütülmekte iken Nisan 2021 itibariyle Avrupa İklim, Altyapı ve Çevre Yürütme Ajansı (CINEA) tarafından organize edilmeye başlanmıştır.
Avrupa’daki yenilenebilir ve verimli enerji kullanımı konusunda en büyük politika konferansının gerçekleştirileceği etkinlik boyunca, Avrupa Komisyonu ve enerji alanındaki paydaşlar sürdürülebilir enerji konusuna odaklanacak ve yeni politik gelişmeler, iyi uygulamalar ile sürdürülebilir enerji fikirleri gibi konularda fikir alışverişinde bulunacaktır.
Bu haber ve içerik  https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/surdurulebilir-enerji-haftasi-eusew-25-28-ekim-tarihleri-arasinda-cevrim-ici-olarak  adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmî görüşünü yansıtmaz.
Read More
Rapora göre;
  • 2020 yılında dünyada yenilenebilir enerji istihdamı 12 milyon kişiye ulaştı
  • Fotovoltaik enerji alanı 2050 yılına kadar en fazla işi (20 milyon) sağlayacak ve bunu biyoenerji, rüzgar ve hidroelektrik takip edecek
Birçok hükümet, öncelikle emisyonları azaltmak, uluslararası iklim hedeflerini karşılamak ve aynı zamanda daha geniş sosyo-ekonomik faydalar kazanmak için yenilenebilir enerji gelişimine öncelik verdi.
IRENA, 2013 yılında yayınlanan ilk Yenilenebilir Enerji ve İstihdam Raporu’ndan bu yana dünya çapında yenilenebilir enerji istihdamı konusunda yıllık bir güncelleme gerçekleştirdi. Bu en son rapor, 2020 yılında sektörde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 12 milyon kişinin istihdam edildiğini tahmin ediyor. IRENA’nın yıllık incelemesini başlatmasından bu yana, 2012’de 7,3 milyon olarak tahmin edilen dünya çapında yenilenebilir enerji istihdamı büyümeye devam etti.
Bugün yaklaşık 4 milyon işle solar PV sahaya öncülük ediyor. Rüzgar enerjisi şu anda 1,25 milyon kişiyi istihdam ediyor ve artan sayıda insan, işletme ve bakım ile açık deniz rüzgar enerjisi sektöründe çalışıyor.
Bu özel baskı, istihdam yaratmanın, ülkelerin yerel tedarik zincirlerini oluşturma ve güçlendirme yeteneklerine nasıl bağlı olduğunu tartışıyor. Raporda, yetenekli bir yenilenebilir enerji iş gücü yaratmak için dünyanın tüm bölgelerinde becerilerin genişletilmesi ihtiyacının artmasına vurgu yapılıyor.
Bu haber ve içerik  https://www.irena.org/publications/2021/Oct/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2021 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmî görüşünü yansıtmaz.
Read More
Türkiye’nin 22 Nisan 2016’da New York’ta imzaladığı Paris Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer aldı.
Paris Anlaşması’na ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye ile 191 ülkenin taraf olduğu Paris Anlaşması 2015’te “Birleşmiş Milletler (BM) iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” adıyla 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edilmişti.
BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerin dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050’ye kadar sıfıra indirilmesi yönünde ortak çalışmasını teşvik ediyor.
Bu haber ve içerik  https://www.aa.com.tr/tr/gundem/paris-anlasmasi-resmi-gazetenin-mukerrer-sayisinda-yayimlandi/2385371 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.
Read More
14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı Dünya’da ve Türkiye’de enerji üretimine ilişkin çok çeşitli konuların tartışılacağı bir platform. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşecek olan EIF 2021’in amacı, çeşitli enerji kaynaklarının ve enerji piyasalarının tüm boyutları ile değerlendirilmesi ve en son gelişmeler ile uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp ele alınabileceği bir ortam oluşturmak
Kongrenin odak konuları arasında; YETA modeli ve yenilenebilir enerji yatırımları, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütleden enerji üretimi ve enerji teknolojilerinde yerlileşme bulunuyor.

Bu haber ve içerikle birlikte iletilen tüm görseller ve ekler, https://www.enerjikongresi.com/?gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioods4SfYXjxfR_wzeRNBDrVUZbY3qZSYtBPA69mcQbuWlpCLZMOhlvU1xoCAZIQAvD_BwE adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmi görüşünü yansıtmaz.

Read More