RE-You projesi kapsamında düzenlenen Katılımcı Seçim Kriteri Çalıştayı, 3. Yönlendirme Komitesi Toplantısı ve Farkındalık Arttırma Toplantısı, 22-23 Mart tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleşti.

Katılımcı Seçim Kriteri Çalıştayı, Prof. Ioannis Rampias’ın açılış konuşması ile başladı. Çalıştay, seçim kriterlerinin belirlenmesinde kullanılan metodoloji, kavramlar ve içeriklerin tartışıldığı bölüm ile devam etti. 

Hedef grupların belirlenmesi ve seçilmesi için oluşturulacak kriterlerin ayrıntılı bir biçimde ele alındığı çalıştaya Çanakkale Onsekiz Mart Ünivesitesi, Balıkesir Üniversitesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sivil Toplum Örgütleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından temsilciler ve özel sektör temsilcileri katıldı.
RE-You Projesi Üçüncü Yönlendirme Komitesi Toplantısı, Sözleşme Makamı, Operasyon Faydalanıcısı ve paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla 22 Mart 2022’de Çanakkale’de gerçekleştirildi. Toplantıda AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sn. Süreyya Erkan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Abdullah Güç de birer konuşma yaptı. Teknik Destek ekibi tarafından projedeki ilerlemenin ilgili taraflarla paylaşıldığı toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Pelin Kanten ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Sn. Mustafa Balcı da katılarak birer konuşma yaptı.

Proje uzmanlarının Dünyada ve Türkiye’de yenilenebilir enerjinin durumu, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın önemi ve bunun ortaya çıkardığı istihdam potansiyeline ilişkin sunumları ile başlayan Farkındalık Artırma Toplantısı, sektör temsilcilerinin katkılarıyla devam etti.

Farkındalık Artırma Toplantısı’nda ayrıca, RE-You Projesi kapsamında hazırlıkları devam eden Güney Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji İstihdam Piyasası Analizi Raporu hazırlıkları, kullanılacak metodoloji, veri kaynakları, araştırma yöntemleri ve sonraki adımlar katılımcılarla paylaşıldı. Bu toplantıda aynı zamanda, sektör ve kurum temsilcilerinin hazırlanacak raporla ilgili beklentileri de alındı.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Hakan Şener Akata ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan Osman Erol İnce, Türkiye’de yenilenebilir enerji ve istihdam politikaları üzerine birer konuşma yaptı.