Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımları 66 Milyar Dolara Ulaştı

 

Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam elektrik kapasitesi içindeki payı Ağustos 2021 sonu itibarıyla yüzde 53,15’e yükseldi. Böylece sektördeki yatırımların ekonomik büyüklüğü 66 milyar doları buldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin elektrik kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 98493 megavata, toplam elektrik üretim santrali sayısı ise 10101’e ulaştı.

 

Bu kapasitenin 10014 megavatını rüzgar enerjisi santralleri, 7435 megavatını güneş enerjisi santralleri oluşturdu. Biyokütle (atık ısı dahil) santrallerinin kapasitesi ise ağustos sonu itibarıyla 1813 megavat oldu.

 

Böylece, elektrik kurulu gücünün yüzde 10,2’sini rüzgar enerjisi, yüzde 7,5’ini güneş enerjisi ve yüzde 1,8’ini biyokütle santralleri oluşturdu.

 

Kapasite artışının lideri rüzgar oldu

 

Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam elektrik kapasitesi içindeki payı Ağustos 2021 sonu itibarıyla yüzde 53,15’e yükseldi. Bu yıl (2021) Ocak-Ağustos döneminde 1182 megavat rüzgar, 768 megavat güneş enerjisi, 457 megavat hidroelektrik, 328 megavat biyokütle (atık ısı dahil) ve 37 megavat jeotermal olmak üzere toplam kurulu güç 2020 yılı sonuna göre 2602 megavat arttı.

 

Türkiye’de bu dönemde 221,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Söz konusu üretimin 19,5 milyar kilovatsaati rüzgar, 9,4 milyar kilovatsaati güneş ve 4,8 milyar kilovatsaati biyokütle santrallerinden elde edildi.

 

Bölgelerin potansiyelini kaynaklar belirliyor

 

Rüzgar Enerjisi kurulu gücünde 2195 MW ile Güney Marmara Bölgesi Türkiye’de lider konumda. Jeotermal Enerjisi kurulu gücünde ise 30 MW ile Çanakkale ülke genelinde 4. sırada yer alıyor.

 

Sektörün ekonomik büyüklüğü artıyor

 

Yenilenebilir enerjide yatırım değerleri; santralin kaynağına, yatırım yapılacak alanda karşılaşılan zorluklara, kullanılacak teknolojiye, küresel maliyetlerin etkisine, emtia fiyatlarındaki değişkenliklere ve teşvik uygulamalarına göre farklılık gösteriyor.

 

Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneğinin (GÜYAD) söz konusu parametreleri dikkate alarak yaptığı hesaplamaya göre, Türkiye’nin Ağustos 2021 sonu itibarıyla ulaştığı toplam 52353 megavat yenilenebilir enerji kapasitesiyle 66 milyar doları bulan yatırım hacmi ortaya çıktı.

 

Bu yatırımın yaklaşık 13 milyar doları rüzgar enerjisi, 10 milyar doları güneş enerjisi ve 2 milyar doları biyokütle sektöründe gerçekleşti.

Bu haber ve içerik https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turkiyede-yenilenebilir-enerji-yatirimlari-66-milyar-dolara-ulasti-609365.html adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmî görüşünü yansıtmaz.