Yenilenebilir Gençlik Enerji Projesi (RE-You) Açılış Konferansı, 19 Ocak 2022 tarihinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Güney Marmara Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde gerçekleşen konferans önemli isimleri bir araya getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin ÖZ konferansa çevrimiçi olarak katılım sağladı.

RE-You Projesi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülmektedir. AB ve Türkiye’nin aynı değerleri, aynı anlayışı paylaştığını belirten Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı, Birinci Müsteşar Sayın Angel GUTIERREZ HIDALGO açılış konferansına katılarak “yenilenebilir enerji alanı olmazsa olmazımız ve bu da yeni istihdam alanlarının ortaya çıkması demektir. Bu doğrultuda öğrenme kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyoruz” diyerek eğitim ve istihdam alanlarını işaret etti. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak gelecek için yürütülen yüzlerce projeyle eğitim ve istihdam alanında sürekli gelişim sağlamaya devam ediyor.

BALIKESİR VALİSİ HASAN ŞILDAK TEŞRİFLERİYLE KONFERANSI ONURLANDIRDI.

Balıkesir Valisi Hasan ŞILDAK, Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Açılış Konferansına teşrif etti.

Sayın Vali “Tükenmekte olan yeraltı kaynaklarının alternatiflerini üretmek üzere insanoğlu yoğun bir çaba sergiliyor. Hükümetimizin, kalkınma ajansları ve üniversitelerin desteği ile ülkemizde yenilenebilir enerji sektöründe ciddi hamleler yapıldığını görmekteyiz. Sanayi alanındaki atılımların bu konuda yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun gerçekleşebilmesi için de hep birlikte çalışılması gerekiyor” diyerek bölgenin kurum ve kuruluşlarına, enerji sektörü temsilcilerine seslendi.

Yerel yönetimler yeşil mutabakatın başlıca uygulayıcılarından olan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji adaptasyonunun kurumları arasında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi RE-You Projesi paydaşlarından. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel YILMAZ, konferans öncesi basın kahvaltısına katıldı. Basınla bir araya gelen sayın YILMAZ, RE-You Projesine çok önem verdiklerini, çok güzel bir iş yapılacağını belirtti. Evirilmeyen devrilir diyen YILMAZ, iklim değişikliğinin ve enerji ihtiyacının bir gerçek olduğuna, bu enerji ihtiyacının karşılanması için yenilenebilir enerjinin önemine değindi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN, mesleki gelişmeleri aktardı. RE-You Projesi ile meslek standartları ve yeterliliklerin güncellenerek sektöre nitelikli iş gücü kazandırılacağının altını çizdi.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut KILIÇ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin KANTEN RE-You Projesi faydalanıcıları olarak konferansta üniversiteleri temsil etti. Sayın KANTEN, Yenilenebilir enerji alanında istihdam sağlamayı hedeflerini belirtti.

Hedef, Dünya Markası Olmak!

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Güney Marmara bölgesini yenilenebilir enerjide bir dünya markası haline  getirmeyi hedefliyor.  Bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak, paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemek misyonuyla harekete geçen Güney Marmara Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesini yürütüyor.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Güney Marmara Bölgesi için hedefleri olduğunu, bölgenin potansiyelinin mesleki kariyer merkezi olması anlamında, sanayi yatırımları anlamında bir cazibe merkezine dönüştürülmesini amaçladıklarını belirtti.

Rüzgar, Güneş, Deniz üstü, Biyogaz Bir Arada

Açılıştan sonra “Yenilenebilir Enerji Sektörünün Dünü Bugünü Geleceği Paneli” yapıldı. Burak Törün’ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşmacılar, Törün’ün soruları cevapladı. Hem Güney Marmara’nın enerji potansiyelinde yükselen bir değer olması hem de Türkiye’nin enerji alanındaki gelişmeleri sektör temsilcileri tarafından paylaşıldı.

Yenilenebilir Enerji Sektörünün Dünü Bugünü Geleceği Paneli ’ne Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nden Sn. Tuna Güven, Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Derneği’nden Sn. Murat Durak, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nden Sn. Alper Kalaycı, Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneği’nden Sn. Altan Denizsel, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nden Sn. Altuğ Karakaş sektörü, teknolojiyi, enerjiyi, istihdamı konuştu.

Panelden sonra konferans, “Yeşil İşler ve İstihdam Potansiyeli Açık Oturumu” ile devam etti. RE-You Projesi Koordinatörü Osman Erol İNCE, proje hakkında gelişmeleri aktardı. Katılımcı sorularına iş dünyası temsilcileriyle birlikte cevap verdi.