Kursiyerler İçin Eğitim ve Kariyer Çalışmaları

Yenilenebilir enerji alanında, rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz enerji sistemleri için üç seviyeden (seviye 3, seviye 4 ve seviye 5) oluşan Ulusal Meslek Standartları vardır. Proje kapsamında 5. seviye standartları doğrultusunda yeni müfredat hazırlanacak, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz enerjisine yönelik yenilenebilir enerji sistemleri eğitimleri verilecek.

Kursiyerlerin alacağı eğitimlerin devamı olarak kariyer odaklı (motivasyon, zaman yönetimi, iletişim, girişimcilik, yönetim ve organizasyon gibi) kurslar da verilecek. Eğitimlerin süresi bir ay olacak ve kursiyerler bu eğitimleri Balıkesir Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezlerinde alacak.

Rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz enerji sistemleri için oluşturulan Ulusal Mesleki Standartlar 5. Seviye’de, meslek ile ilgili diğer düzenlemeler arasında Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi (EKAT) belirtilmektedir. Bu doğrultuda RE-You Projesi kapsamında elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışacak teknik elemanlar da yetiştirilecek. Eğitimin amacı; teknik personele bu alanda çalışması için gerekli becerileri kazandırmak, eğitime katılarak başarılı olanlara Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi vermek, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak, iş kazalarını önlemek ve riskleri en aza indirgemektir.

Proje kapsamında kursiyerlere iş ve staj imkanları sağlamak için bir veri tabanı oluşturulacak. Staj faaliyetleri bu veri tabanı ve kursiyerlerin beklentileri doğrultusunda yürütülecek. Yeni mezunlar için firmalarda 2 aylık staj programları ayarlanacak. Staj programı ile kursiyerler deneyim kazanma fırsatı bulacak ve buna bağlı olarak firmalar nitelikli stajyerler aracılığıyla desteklenecek.

Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezlerinde kursiyerlere mesleki rehberlik ve danışmanlık, özgeçmiş hazırlama, bireysel kariyer planları oluşturma, iş arama araçları hakkında bilgilendirme gibi konularda destek verilecek.

Yenilenebilir enerji sektöründeki işverenler ile kursiyerlerin bir araya gelmesi için kariyer günleri düzenlenecek. Süreç içinde firmaların işgücü talebi ve staj imkanları ile kursiyerlerin beklentileri dikkate alınacak. Planlanan 2 kariyer günü projeden ve sektörden toplam 400 katılımcıyla gerçekleştirilecek.

RE-You Projesi öğrenciler ve özel şirketler arasında köprü kuracak. Kamu istihdam hizmetleri olanakları, çalışma mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği, temel sosyal haklar, girişimcilik, aktif işgücü piyasasında istihdam olanakları gibi konularda İŞKUR ve KOSGEB ile iş birliği içinde hedef gruplara danışmanlık sağlanacak.

Rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz enerji sistemleri eğitimlerinden en başarılı 20 kursiyer seçilecek ve kendilerine İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji kongrelerine/fuarlarına katılma fırsatı sağlanacak. Yenilenebilir enerji kongrelerine/fuarlarına toplam 120 kişi katılacak. Bu etkinlik 6 kez düzenlenecek ve her bir etkinlik 3 gün sürecek.

Global Wind Organisation, Kopenhag Danimarka’da bulunan, küresel ölçekte lider rüzgar türbini üreticileri tarafından kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. GWO’nun amacı, güvenlik eğitimi ve acil durum prosedürleri için ortak uluslararası standartlar belirleyerek rüzgar türbini endüstrisinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

Rüzgar enerjisi sistem eğitimlerine katılan 160 kursiyere 5 gün sürecek (dört modül: yüksekte çalışma, ilk yardım, elle taşıma ve yangın farkındalığı) GWO Temel Güvenlik Eğitimleri verilecek. Eğitim sonunda kursiyerler GWO tarafından onaylanmış resmi bir sertifika almaya hak kazanacak.

GWO Temel Güvenlik Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, rüzgar endüstrisinde çalışırken karşılaşılan tehlikeler ve bu tehlikelerin nasıl kontrol edilip azaltılacağı konusunda farkındalığa sahip olacaklar.

Kurumsal Kapasite Güçlendirme

Yenilenebilir enerji (rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz) sistemleri eğitimlerinin müfredatı ve ders kitapları Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler (rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz enerji sistemi için seviye 5 standartları) doğrultusunda geliştirilecek.

Proje kapsamında Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezleri ile Kariyer ve Danışmanlık Birimleri güçlendirilecek. Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin denetiminde gerçekleşecek süreç boyunca bu merkezlerin kurumsal kapasiteleri, Sürekli Eğitim Merkezleri ve Kariyer ve Danışmanlık Birimleri personeline teknik danışmanlık yapılarak geliştirilecek.

Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezleri rüzgar, biyogaz ve fotovoltaik enerji sistemleri alanlarında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak için Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) başvuracak. Yenilenebilir enerji alanında oluşturulan Ulusal Meslek Standartları doğrultusunda Sürekli Eğitim Merkezleri yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları olduktan sonra bölgede test ve belgelendirme sürecini yürütecek.

Verilecek yenilenebilir enerji sistemleri eğitimleri ve kariyer odaklı kurslar e-öğrenme programına da uyarlanacak. Eğitim ve kursların uyum süreci her iki üniversitenin Uzaktan Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek. E-öğrenme sistemi sayesinde eğitimlerin etkisi artacak ve eğitimlerin erişilebilirliği kolaylaşacak.

Sürekli Eğitim Merkezleri, sertifikalı GWO eğitim sağlayıcıları olacak. Her iki Sürekli Eğitim Merkezinin de GWO eğitim sağlayıcısı olması için tüm prosedürler ve denetim süreçleri, GWO’nun akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek.

İyi uygulamaları yerinde görmek ve deneyim paylaşımı için AB ülkelerine 3 çalışma ziyareti gerçekleştirilecek. Bir çalışma ziyareti üst düzey yöneticiler, rektörler, dekanlar vb. tarafından yapılacak. Diğer iki çalışma ziyareti, rüzgar ve fotovoltaik alanlarındaki eğiticilerin eğitimi için düzenlenecek. Tüm çalışma ziyaretlerinin odağında yenilenebilir enerji sektöründeki eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletmeler olacak.

Bölgedeki meslek yüksekokullarının ilgili akademisyen ve eğitmenlerine Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz) eğitimleri verilecek. Katılımcılar yenilenebilir enerjideki yeni düzenlemeler ve teknolojiler hakkında bilgilendirilecek. Her eğitim 3 gün sürecek ve ikisi Balıkesir’de, ikisi de Çanakkale’de olmak üzere dört kez düzenlenecek.

İki üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezlerinde verilen eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına, eğiticiler geliştirilen müfredata dayalı olarak rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz alanlarında yetiştirilecek. 5 gün sürecek eğitimlere toplamda 24 eğitici katılacak.