logo

Projeye Hayat Verenler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, 2007-2013 yıllarını kapsayan ve 2017 sonuna kadar uygulanan IPA I döneminde, insan kaynaklarına ilişkin politika ve uygulamaların başarıyla yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nı (İKG OP) hazırlamıştır.

2014-2020 yıllarını kapsayan IPA II döneminde ise önceki Katılım Öncesi Mali Yardım dönemi ile devamlılığı sağlamak amacıyla, mevcut dönemdeki sektörel yaklaşım doğrultusunda İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) başlıklı program hazırlanmıştır.

Programın eğitim önceliği altında Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı’na Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanarak başvurusu yapılan ve desteklenmeye hak kazanan Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyonu Ağustos 2020’de hayata geçirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Web Sitesi

RE-You Projesi’ni gerçekleştirecek olan Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25.07.2009 tarihinde 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan kalkınma ajanslarından biridir. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri sınıflamasına göre TR22 Düzey-2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) faaliyet göstermektedir. Kamu tüzel kişiliğe haiz bir kuruluştur.

Misyonu: Güney Marmara Bölgesi’nin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak ve paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemek.

Vizyonu: Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara’nın bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası olmak.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Web Sitesi

BAUN_Turkce_PNG1

Projenin kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği üniversitelerden biri olan Balıkesir Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3837 sayılı kanun gereğince kurulmuş olup; 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. Bünyesindeki 12 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve 17 araştırma ve uygulama merkeziyle hizmet vermektedir.

Balıkesir Üniversitesi Web Sitesi

Projenin kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği üniversitelerden biri olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3 Temmuz 1992 tarihinde, 3837 sayılı kanunla kurulmuştur. 2020 itibariyle ÇOMÜ, lisansüstü eğitim enstitüsü, 18 fakülte, 4 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 43 araştırma ve uygulama merkezi, 112117 mezun, 48786 öğrenci, 1922 akademik personel, 749 idari personel ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Web Sitesi