GMKA tarafından yürütülen RE-You projesi kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından revize edilen”Biyogaz Sistemleri Personeli (Seviye 4) ve (Seviye 5)” ile Balıkesir Üniversitesi tarafından revize edilen “Rüzgar Güç Sistemi Personeli (Seviye 4) ve (Seviye 5) ” Ulusal Yeterlilikleri Enerji Sektör Komitesi tarafından incelenmiş ve
MYK Yönetim Kurulu’nun 03/08/2022 tarihli ve 2022/166 sayılı Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.