Rapora göre;
  • 2020 yılında dünyada yenilenebilir enerji istihdamı 12 milyon kişiye ulaştı
  • Fotovoltaik enerji alanı 2050 yılına kadar en fazla işi (20 milyon) sağlayacak ve bunu biyoenerji, rüzgar ve hidroelektrik takip edecek
Birçok hükümet, öncelikle emisyonları azaltmak, uluslararası iklim hedeflerini karşılamak ve aynı zamanda daha geniş sosyo-ekonomik faydalar kazanmak için yenilenebilir enerji gelişimine öncelik verdi.
IRENA, 2013 yılında yayınlanan ilk Yenilenebilir Enerji ve İstihdam Raporu’ndan bu yana dünya çapında yenilenebilir enerji istihdamı konusunda yıllık bir güncelleme gerçekleştirdi. Bu en son rapor, 2020 yılında sektörde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 12 milyon kişinin istihdam edildiğini tahmin ediyor. IRENA’nın yıllık incelemesini başlatmasından bu yana, 2012’de 7,3 milyon olarak tahmin edilen dünya çapında yenilenebilir enerji istihdamı büyümeye devam etti.
Bugün yaklaşık 4 milyon işle solar PV sahaya öncülük ediyor. Rüzgar enerjisi şu anda 1,25 milyon kişiyi istihdam ediyor ve artan sayıda insan, işletme ve bakım ile açık deniz rüzgar enerjisi sektöründe çalışıyor.
Bu özel baskı, istihdam yaratmanın, ülkelerin yerel tedarik zincirlerini oluşturma ve güçlendirme yeteneklerine nasıl bağlı olduğunu tartışıyor. Raporda, yetenekli bir yenilenebilir enerji iş gücü yaratmak için dünyanın tüm bölgelerinde becerilerin genişletilmesi ihtiyacının artmasına vurgu yapılıyor.
Bu haber ve içerik  https://www.irena.org/publications/2021/Oct/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2021 adresinden alınmıştır. Bağlantıda verilen kişi ya da kuruma özel olup RE-You Projesi’ni uygulayan ve fonlayan kurumların ve bu kurumlar vasıtasıyla görevlendirilmiş kişilerin resmî görüşünü yansıtmaz.