logo

Yenilenebilir Enerji ve İstihdam Arasındaki Bağ RE-You Projesi’yle Güçleniyor

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde en önemli fasıllardan biri olarak görülen enerji sektöründe özellikle yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanımının teşviki konusu, Türkiye’nin son 10 yıldır üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı alanlardan bir tanesi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından hazırlanıp hayata geçirilen 2019-2023 Stratejik Planı’nda “Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir” sloganıyla belirlenen ilk hedef; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının %59’dan %65 seviyesine yükseltilmesinin sağlanmasıdır.

Yenilenebilir Enerjinin Farkında mıyız?

Ulusal düzeyde değerlendirildiğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) strateji ve eylem planlarında da vurgulandığı üzere Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması için yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması gerekiyor. İletişim perspektifinden toplum genelindeki bilgi düzeyi ve algıya baktığımızda, yenilenebilir enerji kaynaklarının tasarruf ile ilişkilendirildiği görülüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının türleri, çevresel etkileri, temiz enerji kaynaklarının yatırım açısından karlılığı, sosyal ve ekonomik büyümeye olan katkıları konularında farkındalık düzeyi maalesef yetersiz. Bu kapsamda öncelikle yenilenebilir enerji konusunda toplumda farkındalığın artırılmasına ihtiyaç duyuyoruz. Bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendiren yenilenebilir enerji yatırımlarının toplum tarafından doğru algılanması ve ilgi çekmesi için yapılacak çalışmalar, ekonomik gücümüzün ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak.

Güney Marmara Bölgesi’nin Çekim Gücü

Bölgesel düzeyde yenilenebilir enerji konusunda Avrupa’da lider konumunda olan Türkiye’de en öne çıkan bölge ise TR22 Güney Marmara Bölgesi. Yenilenebilir enerji kaynakları ile rekabet avantajına ve hatta üstünlüğüne sahip olan bu bölge, günden güne cazibe merkezi haline geliyor. Bu kapsamda hedeflenen, Güney Marmara’nın yenilenebilir enerji konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir marka haline gelmesi. TR22 bölgesinde yapılacak olan çalışmalar ile kalifiye iş gücü ve kaliteli sosyal yaşam, sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir alanlar, güçlü ekonomi ve rekabetçi sektörlerin yükselmesi gibi konularda katkı sağlanacak. Yeniden toplumsal bilinç ve algı olarak değerlendirdiğimizde çok az kişinin bu bölgeyi yenilenebilir enerji konusunda yapılan çalışmalarla tanıdığı görülüyor. Bu kapsamda ulusal düzeyde bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra TR22 bölgesi için de yenilenebilir enerji yatırımlarının sosyal ve ekonomik etkilerini göstermek için iletişim çalışmalarına ihtiyaç var.

Yenilenebilir Enerji Sektörünün Arayışı Bitiyor

Diğer bir konu olan yenilenebilir enerji sektörü ve istihdam ilişkisine değinecek olursak, ülkemizde özellikle gençler arasında işsizlik söz konusu. Yenilenebilir enerji sektörü, diğer sektörlere göre yeni sayılabilecek bir yatırım alanı. Dolayısıyla sektörde geniş bir istihdam olanağı bulunuyor. Aynı zamanda mesleki eğitim için gerekli altyapıya sahip bir sektör. Ancak yenilenebilir enerji alanında mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişki oldukça zayıf. Mesleki eğitim almış kişiler ne yazık ki piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikleri sağlayamıyor. RE-You Projesi, mesleki eğitimle istihdam arasındaki zayıf bağın güçlendirilmesi ve bunun sonrasında istihdam olanaklarının artırılması noktasında son derece kıymetli çıktılar sağlamayı hedefliyor.

Bugüne Kadar Neler Yapıldı?

Geçmiş dönemlerde yürütülen “Gençlik Enerjisi Rüzgar Enerjisi ile Buluşuyor Projesi (GEREB)” gibi benzer projelerde yapılan çalışmalar, bu alanda yapılan akademik çalışmalar, yenilenebilir enerji sektörü ile istihdam ilişkisinin kuvvetlenmesine ivme kazandırdı. Bu kapsamda iletişim çalışmalarında yenilenebilir enerjinin istihdam ilişkisi, bu alanda yapılan akademik çalışmalar ve sürekli eğitim merkezlerinin tanıtımlarına büyük önem veriliyor.