Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında uygulanan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın operasyon faydalanıcısı olduğu Yenilenebilir Gençlik Enerji Operasyonu (RE-You) 21 Ekim 2022 tarihinde “Yenilenebilir Enerji ve İstihdam” Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı’nı gerçekleştirdi. 
 
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı’nda enerji sektörünün mevcut durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı, yenilenebilir enerji teknolojilerinin eğitim yöntemleri sunuldu ve eğitim içeriklerinin istihdam ile kurduğu bağ ilgili paydaşlarla değerlendirildi. Böylece elde edilen sonuçlarla eğitim içeriklerinin son haline getirilmesi sağlandı. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin eğitim yöntemleri ve ana hedefleri lider uzmanlar tarafından sunulduğu çalıştayda RE-You Projesi’nin gençler için öneminin yanı sıra, gençlerin istihdam edilebilirliklerinin de farklı açılardan tartışılacağı oturumlar gerçekleştirildi.
 
Yenilenebilir enerji yatırımları ile istihdamın konuşulduğu çalıştaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, GIZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç katılım sağladı.