Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Direktörü Francesco La Camera, Türkiye’nin bölgesinde yenilenebilir enerji kullanımı ve ekipman imalatı alanlarında konumunu güçlendirdiğini ve bu potansiyeli değerlendirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’ndaki (COP26) gelişmeleri değerlendiren Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Direktörü Francesco La Camera, Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylaması ve 2053’e yönelik net sıfır emisyon hedefi belirlemesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

La Camera, Türkiye’nin jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi gibi birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı açısından potansiyelinin yüksek olduğunu aktardı. Bu potansiyeli değerlendirmek için son yıllarda ülkenin attığı adımların örnek teşkil ettiğine işaret etti.

“Türkiye, bölgesinde yenilenebilir enerjinin kullanımı ve ekipman imalatı alanında önemli bir ülke, bu alanda konumunu güçlendirdi. Türkiye’nin daha fazla yenilenebilir enerjiyi sistemine dahil etmesi için önünde hiçbir engel bulunmuyor. Türkiye yenilenebilir enerjideki potansiyelini değerlendirmeye devam etmeli.”

https://www.trthaber.com/haber/turkiye/irena-turkiye-yenilenebilir-enerjideki-potansiyelini-degerlendirmeli-624592.html